Oferta PNUIK najkorzystniejsza - PNUIK Kraków

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Budowa mostu stalowego w km 155.601 tor nr 2 na linii nr 068 Lublin – Przeworsk (PKP PLK ZLK RZESZÓW)

Poprzedni wpis

Następny wpis