Obiekty inżynieryjne - PNUIK Kraków

Obiekty inżynieryjne

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie budowy, modernizacji oraz remontów obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów, kładek dla pieszych, kładek technologicznych, ścian oporowych, tuneli)

Specjalizujemy się w wykonywaniu robót budowlano-montażowych takich jak:

 • antykorozja konstrukcji
  stalowych i żelbetowych,
 • wymiana istniejących konstrukcji
  przęseł na nowe,
 • montaż i demontaż konstrukcji
  odciążających na remontowanych
  obiektach,
 • wymiana i naprawa izolacji
  na mostach i wiaduktach,
 • wymiana mostownic,
 • wymiana nitów i wyeksploatowanych
  części konstrukcji stalowych,
 • naprawa, wymiana chodników
  drewnianych i stalowych,
 • wbijanie ścianek
  szczelnych i pali,
 • naprawa ciosów i reprofilacja
  ław podłożyskowych,
 • wymiana i konserwacja
  łożysk,
 • naprawa przyczółków
  i filarów,
 • przebudowa przepustów
  i ich naprawa,
 • wykonanie i naprawa
  odwodnienia obiektów mostowych,
 • naprawa i utrzymanie stożków na obiektach mostowych,
 • usuwanie awarii obiektów inżynieryjnych
  (przepustów, mostów, wiaduktów, ścian oporowych).