Dialog techniczny na dostawę wysokowydajnej podbijarki torowej - PNUIK Kraków

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w dialogu technicznym. Dialog jest etapem postępowania w ramach planowanego na rok 2021 ogłoszenia przetargu na dostawę wysokowydajnej podbijarki torowej.

Szczegóły dialogu technicznego i zaproszenie w linku: https://www.dolkom.pl/ogloszenia/

Poprzedni wpis