Sprzedaż środków trwałych - Baza w Krakowie - PNUIK Kraków