Patronat nad kształceniem kolejowym - PNUIK Kraków
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. informuje o utworzeniu w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” klas o specjalności:

✓ technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
✓ technik elektroenergetyk transportu szynowego,
✓ monter nawierzchni kolejowej,

które patronatem objęło Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. W ramach współpracy Spółka zapewnia uczniom m.in. praktykę zawodową. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK”.

https://www.zstfablok.edu.pl/rekrutacja/nasza-oferta-edukacyjna.html

Poprzedni wpis

Następny wpis