O nas - PNUIK Kraków

Dążymy do stworzenia kolei nowoczesnej, bezpiecznej i szybkiej. Naszą misją, naszym głównym przesłaniem jest dobro transportu kolejowego.
Kolej to nasza pasja, napędzająca nas do ciągłego odkrywania nowych ścieżek, łączenia ludzi i miejsc, oraz nieustannego dążenia do doskonałości w każdym kilometrze naszej wspólnej podróży.

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania
Infrastuktury Kolejowej

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie budowy, napraw i modernizacji nawierzchni kolejowej oraz obiektów inżynieryjnych.

Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w budownictwie kolejowym oraz w budownictwie mostowym. Poprzez staranną oraz terminową realizację powierzonych zadań, znacząco przyczynia się do rozwoju i poprawy stanu infrastruktury kolejowej w Polsce.

Priorytetem PNUIK Sp. z o.o. jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, poprzez stosowanie najnowszych technologii, unowocześnianie parku maszyn (zakup nowych maszyn do prac torowych i budowlanych oraz pojazdów do transportu kołowego).

Głównym celem Przedsiębiorstwa jest spełnianie potrzeb i wymagań Klientów przy zachowaniu konkurencyjności cen. Spółka nieustannie poszerza zakres usług oraz obszar swojej działalności. W 2018 r. PNUIK Sp. z o.o. z powodzeniem wkroczyła na rynek usług energetycznych i trakcyjnych na sieci linii kolejowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej załodze, firma doskonale radzi sobie na rynku, realizując najważniejsze projekty inwestycyjne.

Historia

1954
1974
1984
1995
1996
1998
1998

PKP Oddział Zmechanizowanych Robót Drogowych w Krakowie został utworzony w październiku 1954 roku, jako jednostka mieszcząca się w strukturach Krakowskiej (później Południowej) Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Oddział wykonywał naprawy torów i podtorza, a następnie również rozjazdów, wykorzystując również do tego celu sprzęt i maszyny wysokowydajne produkcji zarówno krajowej jak i renomowanych firm zagranicznych: Matisa (Szwajcaria) i Plaser & Theurer (Austria). Już w latach siedemdziesiątych w skład ówczesnego DOM wchodziły trzy Pociągi Zmechanizowanych Robót Nawierzchniowych, Baza Montażowo – Demontażowa w Dębicy oraz Baza Maszyn i Sprzętu w Krakowie.

W dniu 1 października 1974 roku został utworzony PKP Oddział Zmechanizowanych Robót Drogowych w Suchej Beskidzkiej, którego głównym zadaniem było wykonawstwo kapitalnych remontów budowli inżynieryjnych i podtorza. Na terenie Oddziału działały trzy jednostki wykonawcze tj. Kierownictwo Kapitalnych Remontów i Budowli Inżynieryjnych i Podtorza: Suchej Beskidzkiej, Tarnowie i Rzeszowie. Dodatkowo w 1976 roku utworzono Bazę Maszyn i Sprzętu w Suchej Beskidzkiej.

Z dniem 01 kwietnia 1984 roku Oddział został przekształcony w Oddział Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych i Podtorza. Zwiększyła się ilość jednostek wykonawczych i powstały trzy Pociągi Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych w Bochni, Przeworsku i Suchej Beskidzkiej oraz trzy Pociągi Zmechanizowanych Robót Podtorza w Tarnowie, Krakowie i Łańcucie jak również Pociąg Zmechanizowany Napraw Maszyn i Sprzętu w Suchej Beskidzkiej.

W wyniku zmian organizacyjnych w służbie drogowej PKP z dniem 1 stycznia 1995 roku powstał Oddział Mostowy z siedzibą w Suchej Beskidzkiej. Podstawowym zadaniem Oddziału było administrowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej kolejowych obiektów inżynieryjnych.

Dla realizacji zadań określonych ramowym Regulaminem Organizacyjnym Oddziału Mostowego w całym obszarze Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych utworzono 6 Sekcji Utrzymania Obiektów Inżynieryjnych w: Suchej Beskidzkiej, Bochni, Krakowie- Prokocimiu, Przeworsku, Zagórzu i Nowym Sączu; Sekcję Zmechanizowanego Utrzymania Obiektów Inżynieryjnych w Suchej Beskidzkiej oraz Sekcję Diagnostyki i Nadzoru Obiektów Inżynieryjnych w Krakowie-Prokocimiu.

Z dniem 1 kwietnia 1996 roku siedzibą przedsiębiorstwa stała się Dębica.

W wyniku postępującej reorganizacji PKP z dniem 1 lipca 1998 roku powstał Zakład Napraw Infrastruktury w Dębicy w skład którego wchodziły następujące jednostki wykonawcze:

  1. Sekcja Zmechanizowanych Robót Nawierzchniowych z siedzibą w Tarnowie,

  2. Sekcja Zmechanizowanych Robót Utrzymania z siedzibą w Dębicy,

  3. Sekcja Zmechanizowanych Robót Rozjazdowych z siedzibą w Dębicy,

  4. Baza Nawierzchniowa w Dębicy,

  5. Baza Maszyn i Sprzętu w Krakowie.

W wyniku dalszej reorganizacji PKP z dniem 1 lipca 1998 roku przekształcono Oddział Mostowy w Zakład Mostowy z siedzibą w Suchej Beskidzkiej. W dniu 1 października 2001 roku PKP S.A. Zakład Napraw Infrastruktury w Dębicy i PKP S.A. Zakład Mostowy w Suchej Beskidzkiej połączyły się w jedną spółkę, mającą siedzibę w Krakowie przy ul. Prokocimskiej 4, występującą pod nazwą Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o.