Kolejne umowy dotyczące zabudowy urządzeń przejazdowych przez PNUIK Kraków podpisane. - PNUIK Kraków


W dniu 02.04.2024 roku Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. podpisało dwie umowy na realizację robót w systemie „Projektuj i buduj” obejmujących modernizację urządzeń Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej na łącznie 9 przejazdach kolejowych kat. C na terenie PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie.
Zadania realizowane będą ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy – Projekt pn. Wymiana urządzeń przejazdowych typu COB-63 w wybranych lokalizacjach na liniach kolejowych nr 7, 68, 69, 72” – zadanie 3 i 4”
Wartość podpisanych umów to 9 892 000,00 zł netto, a ich termin realizacji to III kwartał 2024r.
Przejazdy objęte modernizacją znajdują się na terenie województwa lubelskiego w km 236,134 i 241,546 linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, w km 6,828 ; 39,284 i 48,873 linii kolejowej nr 68 Lublin Główny – Przeworsk, w km 17,160 ; 107,626 i 119,092 linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne oraz w km 3,980 linii kolejowej nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto
W ramach prac zrealizowana zostanie zabudowa nowoczesnych komputerowych urządzeń przejazdowych (SSP) wraz z modernizacją oświetlenia.
Efektem wykonanych robót będzie zwiększone bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego. Nastąpi także poprawa warunków ruchu drogowego i jego poziom bezpieczeństwa.
Podpisane umowy są kolejnymi kontraktami obejmującymi modernizację urządzeń przejazdowych jakie w 2024 roku realizować będzie Pion SRK PNUIK Kraków Sp. z o.o.
Łącznie w bieżącym roku zabudowanych zostanie 14 nowych komputerowych urządzeń przejazdowych na przejazdach kat. C na terenie Zakładów Linii Kolejowych w Krakowie i Lublinie w ramach 4 pozyskanych kontraktów, a wartość przedmiotowych prac wyniesie 16 861 500 zł netto.

Następny wpis