Nowe postępowanie zakupowe - PNUIK Kraków

Zapraszamy do udziału w postępowaniu zakupowym nr TB/02/09/2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn.: „Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. pojazdu specjalnego drogowo-szynowego zgrzewarki szyn kolejowych”.

Szczegoły na stronie: https://pnuik.ezamawiajacy.pl/pn/pnuik/demand/notice/public/40241/details

Poprzedni wpis

Następny wpis