Oferta PNUIK najkorzystniejsza - PNUIK Kraków

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Mechaniczne podbicie toru nr 1 i toru nr 2 oraz rozjazdów wraz z naprawą przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 118 (Kraków Główny – Kraków Lotnisko) i robotami towarzyszącymi; na terenie zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Krakowie

Poprzedni wpis

Następny wpis