Oferta PNUIK najkorzystniejsza - PNUIK Kraków

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Kompleksowa wymiana nawierzchni toru nr 259 wraz z wymianą rozjazdów nr 183,301 w stacji Łódź Olechów na linii nr 831”. PKP PLK ZLK ŁÓDŹ

Poprzedni wpis

Następny wpis