Oferta PNUIK najkorzystniejsza - PNUIK Kraków

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 8 (Warszawa Zach – Kraków Gł.), na szlaku: Miechów – Słomniki w torze nr 2 oraz na szlaku: Niedźwiedź – Zastów, w torach nr 1 i nr 2; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie

Poprzedni wpis

Następny wpis