Oferta PNUIK najkorzystniejsza - PNUIK Kraków

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym

Modernizacja torów Nr 4, 6, 5 w stacji Połaniec wraz z robotami towarzyszącymi” realizowana w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie pn.: „ Prace związane z poprawą stanu infrastruktury kolejowej” w ramach projektu pn.: ”Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”. PKP PLK ZLK KIELCE

Poprzedni wpis

Następny wpis