Oferta PNUIK najkorzystniejsza - PNUIK Kraków

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Budowa dwóch przepustów masywnych na linii nr 108 Stróże – Krościenko w km 38,124; 39,390 (PKP PLK ZLK RZESZÓW

Poprzedni wpis

Następny wpis