Oferta PNUIK najkorzystniejsza - PNUIK Kraków

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa toru 105 stacji Małogoszcz wraz z robotami towarzyszącymi (PKP PLK ZLK KIELCE)

Poprzedni wpis

Następny wpis