PNUIK Kraków Sp. z o.o. wymieni napędy zwrotnicowe w stacji Rybnik Towarowy - PNUIK Kraków

W dniu 27.05.2024 roku PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach rozstrzygnął postępowanie przetargowe dotyczące wymiany napędów zwrotnicowych w stacji Rybnik Towarowy w ramach zadań nr 2 i 3.
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyło Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., które siłami Pionu srk zabuduje 37 napędów zwrotnicowych EBI Switch 700. Dodatkowo w ramach zadania zabudowane zostaną 4 szafy kablowe oraz nowe trasy kablowe pomiędzy nastawnią, a miejscem zabudowy napędów zwrotnicowych.
Wartość kontraktów wyniesie 2 363 300 zł netto. Są to kolejne kontrakty pozyskane w 2024 roku na wolnym rynku przez Pion srk PNUIK Kraków Sp. z o.o.

Następny wpis