Podpisanie umowy na dostawę nowoczesnej profilarki - PNUIK Kraków

W dniu 05.10.2022 r. w Warszawie spółka PNUIK podpisała umowę na dostawę profilarki tłucznia typu USP 2000-C2 produkcji Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen G.m.b.H. Zakup realizowano w ramach grupy zakupowej, której liderem była jedna ze spółek zależnych PKP PLK S.A. – ZRK DOM Poznań. Profilarka tłucznia przeznaczona jest do pracy w zestawie z podbijarką na kontraktach inwestycyjnych oraz przy pracach utrzymaniowych na sieci linii kolejowych. Dostawę maszyny zaplanowano na IV kwartał 2024 roku. Dzięki zaangażowaniu zespołu zakupowego oraz współpracy z PKP PLK S. A. dokonano zakupu kolejnej specjalistycznej maszyny. Zakup profilarki został w całości sfinansowany ze środków pochodzących z dokapitalizowania spółek zależnych przez PKP PLK S.A.

Poprzedni wpis

Następny wpis