Pokaz uniwersalnej podbijarki od System7 - PNUIK Kraków

Uniwersalna podbijarka zakupiona przez PNUIK Kraków służy do poziomowania, podnoszenia, regulowania i podbijania torów oraz rozjazdów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii maszyna umożliwia sprawniejsze wykonywanie prac torowych np. w pełni hydrauliczny napęd podbijania, pozwala uzyskać optymalne parametry podbijania toru, co gwarantuje jego wytrzymałość oraz stabilność. Nowością jest także optyczny system namiarowy, który umożliwia precyzyjne ustawienie geometrii toru. Podbijarka posiada zaawansowany system monitoringu, który dostarcza szczegółowych informacji o jakości nawierzchni kolejowej. Ponadto system elektroniczny umożliwia także zdalne monitorowanie podzespołów maszyny, co przekłada się na bezawaryjną pracę. W przypadku problemów w pracy maszyny serwis z Austrii w sposób zdalny ma dostęp do zapisu jej zdarzeń, co pozwala bardzo szybko zdiagnozować i rozwiązać powstałe trudności. Dzięki komunikacji z systemem GPS oraz możliwości przesyłania danych o parametrach pracy roboty wykonywane przez podbijarkę są bardzo precyzyjne. Ważnym aspektem maszyny jest redukcja zużycia paliwa, gdyż poprzez wprawianie w wibracje napędów podbijających tylko podczas wejścia i zagęszczenia podsypki zaoszczędza się paliwo, natomiast zredukowanie czasu drgań napędów gwarantuje uzyskanie niskich kosztów eksploatacji całej podbijarki.

Podbijarka Uniwersal Tamper S7 PLS 16 4.0-S dzięki zintegrowaniu dodatkowego urządzenia podnoszącego z główną jednostką podnoszącą pozwala uniknąć skręcania pojazdu, co mogłoby mieć negatywny wpływ na jakość pracy powodując spore naprężenia mechaniczne w pojeździe. Dzięki znacznemu ograniczeniu hałasu podniesiono komfort pracy operatorów maszyny przez co mają oni lepsze warunki BHP.

Podbijarka wyróżnia się jako pojazd ekologiczny, dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych zasilających akumulatory zamontowane na pojeździe. Obsługa maszyny jest intuicyjna oraz bezpieczna dla ludzi, którzy ją obsługują. Panele do obsługi maszyny zostały w pełni spolszczone.

Wartość podbijarki to aż 5,4 mln euro. Zakup został sfinansowany ze środków własnych PNUIK wypracowanych dzięki zaangażowaniu wszystkich jego pracowników i roztropnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Podbijarka będzie wykorzystywana zarówno do prac utrzymaniowych jak i inwestycyjnych co pozwoli Spółce na jej dalszy rozwój oraz możliwości ubiegania się o kontrakty inwestycyjne, w których brak wymaganego sprzętu nierzadko stawiał ją w niekorzystnej sytuacji przy ocenie oferty przez zamawiającego.

Wypada w tym miejscu zaznaczyć, że inwestycja w nowoczesny park maszynowy PNUIK nie odbywa się kosztem redukcji zatrudnienia, a co więcej wpływa na jej dalszy rozwój oraz polepszenie warunków pracy jej załogi.

Posiadanie nowoczesnych, w pełni skomputeryzowanych i bezpiecznych maszyn torowych na których pracować będą ludzie powoduje, że mogą oni czuć się docenieni otrzymując od pracodawcy tak nowoczesne narzędzia pracy, a Spółce pomóc pozyskać do pracy młodych ludzi, dla których praca na tak nowoczesnym sprzęcie będzie zachętą do związania się z nią na długie lata.

Źródło: Kolejarz Małopolski nr 324, PNUIK Kraków inwestuje w nowoczesny park maszynowy, autor GR

Szczegółowy opis wykorzystanej technologii na stronie System 7: https://www.s7-rail.com/pl/technologia/

Poprzedni wpis

Następny wpis