Wizyty zawodoznawcze kluczem do sukcesu - PNUIK Kraków

Wyjazdy to najlepszy sposób na poznanie środowiska swojej przyszłej pracy. Poznanie atrakcyjnych zawodów u przedsiębiorców, obrazuje uczniom teorię zdobytą podczas zajęć szkolnych. Pozwala uczniowi poznać stanowiska pracy i formy zatrudnienia, a Przedsiębiorcy na wpisanie się w listę firm dających możliwości nauki, rozwoju i szkolenia przyszłego pracownika.

W dniu 19 listopada 2021 roku, tuż przed Dniem Kolejarza, na terenie Bazy Maszyn
i Sprzętu w Krakowie, przy ulicy Półłanki 1, odbyła się wizyta zawodoznawcza uczniów Zespołu Szkół Technicznych „Fablok” w Chrzanowie pod kierownictwem Dyrekcji Szkoły, oraz Zespołu Szkół w Libiążu w ramach realizowanego projektu ”Poprawa edukacji zawodowej w PCE
w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego” realizowanego przez w/w jednostki.

W ramach wizyty przedstawiono uczniom:

  1. Profil działalności Spółki: w zakresie budowy i utrzymania nawierzchni kolejowej, branży elektroenergetycznej oraz sterowania ruchem kolejowym.
  2. Stanowiska pracy oraz poszczególne procesy kształcenia (kursy, licencje, uprawnienia).
  3. Możliwość odbywania praktyk zawodowych.

W ramach potencjalnych zawodów zaprezentowano w formie pokazu:

  1. Pracę profilarki tłucznia – praca operatora maszyny i pomocnika.
  2. Pracę podbijarki rozjazdowej – praca operatora, pomocnika, geodety.
  3. Pracę tokarni – tokarz, ślusarz.
  4. Pracę elektronika i mechanika – prezentacja stanowisk.

Poprzedni wpis

Następny wpis