Współpraca naukowa z Politechniką Krakowską - PNUIK Kraków