наша пропозиція є найбільш вигідною - PNUIK Kraków

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Prace związane z mechanicznym podbiciem torów wraz z obsługą geodezyjną oraz naprawą skarp i robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 91 (Kraków Gł. – Medyka); na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie. (PKP PLK ZLK KRAKÓW)

Попереднє повідомлення

Наступний допис