Budownictwo kolejowe - PNUIK Kraków

Budownictwo kolejowe

Przełamując bariery, kreujemy jutro. Innowacja i doskonałość w budowie kolei.

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie kompleksowej budowy, modernizacji oraz remontów nawierzchni kolejowych (stacji, linii kolejowych, skrzyżowań dróg kołowych z torami, bocznic, peronów).

PNUIK Kraków świadczy usługi w zakresie:

 • budowy i modernizacji nawierzchni kolejowej,
 • napraw i bieżącego utrzymania nawierzchni kolejowej,
 • budowy i modernizacji podtorza kolejowego,
 • napraw i bieżącego utrzymania podtorza kolejowego,
 • budowy i modernizacji odwodnienia podtorza kolejowego,

Najważniejsze realizacje w zakresie budownictwa kolejowego:

 • Linia nr 97

  Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka”

 • Linie nr 61 i 700

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie w ramach Projektu: POliŚ 7.1-67

 • Modernizacja stacji Nowa Sarzyna

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wykonywanych w ramch zadania „Modernizacja stacji Nowa Sarzyna” w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”.

 • Linia nr 96

  Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Grybów – Kamionka Wielka tor nr 1 realizowanego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów – Muszyna

 • Linia nr 25

  ZAPROJEKTOWANIE ROBÓT NA ODCINKU PADEW – MIELEC ORAZ ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT NA ODCINKU MIELEC – DĘBICA WRAZ ZE STACJĄ MIELEC W RAMACH PROJEKTU PN. „REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 25 NA ODCINKU PADEW – MIELEC – DĘBICA”

 • Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E30

  „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Debica – Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 2.2.