Sterowanie ruchem kolejowym - PNUIK Kraków

Sterowanie ruchem kolejowym

    Napędzamy rozwój przez nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym.

W ostatnim kwartale 2020 roku rozpoczęto proces tworzenia pionu SRK w strukturach PNUIK Kraków Sp. z o.o. Jego głównym zadaniem jest realizacja robót budowlanych branży SRK zarówno występujących przy realizacji torowych prac utrzymaniowo-naprawczych jak i w ramach prowadzonych przez Spółkę zadań inwestycyjnych.

Utworzenie pionu SRK umożliwiło Spółce rozszerzenie zakresu działalności i poprawę konkurencyjności na rynku kolejowym.