політика конфіденційності - PNUIK Kraków

GDPR

Інформаційне застереження
обробка персональних даних

Діючи відповідно до ст. 14 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / ЄС (загальне положення про захист даних) (Журнал законів UE L 119 від 2016 р., С.