Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym - PNUIK Kraków

Umowa dodatkowa do Umowy nr 31/208/0038/20/Z/O z dnia: 22.04.2020r., pn.: „wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów – Oświęcim), w torze nr 1, od km: 50,915 do km: 53,535 wraz z robotami dodatkowymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R oraz oczyszczarką tłucznia RM80 – stanowiącymi potencjał Zamawiającego; na terenie PKP PLK S.A., ZLK w Krakowie (PKP PLK ZLK KRAKÓW)

Poprzedni wpis

Następny wpis