User Angebot ist das gunstigste - PNUIK Kraków
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

„Wykonanie robót na linii nr 181 Herby Nowe – Oleśnica z podziałem na dwa zadania: – Zadanie nr 1 – Wykonanie robót nawierzchniowych w torze nr 1 linii kolejowej nr 181 Herby Nowe – Oleśnica celem utrzymania prędkości rozkładowej V= 80 km/h; (PKP PLK ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

nächster Eintrag