наша пропозиція є найбільш вигідною - PNUIK Kraków

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa toru 105 stacji Małogoszcz wraz z robotami towarzyszącymi (PKP PLK ZLK KIELCE)

Попереднє повідомлення

Наступний допис