Oferta PNUIK najkorzystniejsza - PNUIK Kraków

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Rewitalizacja linii kolejowej nr 670 Borowa Górka – Jaworzno Szczakowa T4B wraz z robotami towarzyszącymi w obrębie okręgu JSC stacja Jaworzno Szczakowa”. PKP PLK ZLK SOSNOWIEC

Poprzedni wpis

Następny wpis