Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach. Podpisanie umowy. - PNUIK Kraków

W dniu 15.03.2024 roku Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. podpisało umowę na realizację robót w systemie „Projektuj i buduj” obejmujących modernizację urządzeń Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej na 4 przejazdach kolejowych kat. C na terenie PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie.
Zadanie realizowane jest ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy – Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych etap 5”
Wartość podpisanej umowy wynosi 5 669 500,00 zł netto, a jej termin realizacji to 19.12.2024r.
Przejazdy objęte modernizacją znajdują się na terenie Małopolski w km 28,414 (Brzeźnica); 43,418 (Palczowice koło Spytkowic) i 52,481 (Włosienica koło Przeciszowa) linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim oraz w km 5,938 (Uniejów-Kolonia koło Charsznicy) linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec.
W ramach prac zrealizowana zostanie zabudowa nowoczesnych komputerowych urządzeń przejazdowych (SSP) i modernizacja oświetlenia. Dodatkowo na przejazdach w km 43,418 i 52,481 na linii kolejowej nr 94 wymieniona zostanie nawierzchnia przejazdowa oraz torowa.
Efektem wykonanych robót będzie zwiększone bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego. Nastąpi także poprawa warunków ruchu drogowego i jego poziom bezpieczeństwa.

Poprzedni wpis

Następny wpis