PNUIK modernizuje park maszynowy - PNUIK Kraków

W dniu 10.10.2022r. na terenie bazy PNUIK w Dębicy odbyło się uroczyste przekazanie zmodernizowanej lokomotywy manewrowej typu 6Dh-1 nr fabryczny 015. Za modernizację maszyny odpowiadała firma Tabor Dębica sp. z o.o. Lokomotywa będzie służyła do prowadzenia prac związanych z manewrami oraz transportem materiałów na realizowane przez Spółkę prace utrzymaniowe oraz inwestycyjne. Zakup lokomotywy został sfinansowany ze środków pochodzących z dokapitalizowania spółek zależnych przez PKP PLK S.A.

Poprzedni wpis

Następny wpis